اطلاعات محصول

پنجره فرار FW مزایای پنجره سقفd و پنجره دسترسی سقف را ترکیب می کند. به عنوان پنجره دسترسی سقفی دسترسی آسان و ایمن به پشت بام را فراهم می کند و به عنوان پنجره سقفی نور خورشید و هوای تازه را به فضا می دهد. پنجره فرار FW همچنین دارای خواص عایق حرارتی خوبی است.