شهریاد آبادیس نمایندگی کمپانی فکرو لهستان تولید کننده پنجره چوبی و چوب آلومینیوم سقفی و دیواری

فکرو یک کمپانی شناخته شده در عرصه جهانی است و در بازار جهانی پنجره سقفی رتبه دوم را به خود اختصاص  داده است و حدود 15 درصد از این بازار جهانی را در اختیار دارد.