معرفی کمپانی و برند

"شهریاد آبادیس، نمایندگی انحصاری کمپانی فکرو"

Fakro (فکرو) یک شرکت خصوصی است که در سال 1991 در لهستان به ثبت رسید. این شرکت سرعت زیادی در پیشرفت و توسعه داشته به طوریکه در ظرف مدت 25 سال از یک شرکت کوچک خانوادگی تبدیل به یک کمپانی بزرگ بین المللی شده است. - 3300 نفر پرسنل دراین کمپانی شاغل می باشند - 15درصد سهم بازار دنیا را در اختیار دارد - محصول اصلی این کمپانی پنجره های سقفی و دیواری است که هم اکنون یک برند شناخته شده در دنیا می باشد - 12 کارخانه در دنیا و مجموعا" 200 هزار مترمربع، بزرگی سایت تولید در سراسر دنیا - بیش از 30 هزار مترمربع فضای انبار تلاش این شرکت بر حفظ و ارتقاء کیفیت و تامین نیازهای مشتریان در سرتاسر دنیا می باشد. همواره ایمنی، سلامتی و حفاظت از محیط زیست در تمامی مراحل طراحی و تولید توجه خاص شده است.

گواهی نمایندگی انحصاری