شهریاد آبادیس-تیم فنی

عباس هاتفیمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

اطلاعات تماس

  • شماره تماس :02122048657
  • پست الکترونیک :A.hatefi@abadis-group.com