شهریاد آبادیس-تیم فنی

وحید جلالی پورشریک تجاری

اطلاعات تماس

  • شماره تماس :02126204778
  • پست الکترونیک :vdjalalipour@yahoo.com
    v.jalalipour@abadis-group.com