شهریاد آبادیس-نحوه نصب پارکت لمینت

نصب لمينيت کرونو اورجينال

نکاتی در مورد نصب لمینیت کرونو اورجینال


قبل از نصب:
1- برای تطبیق لمینیت با رطوبت و دمای محیط نحل نصب، لازم است جعبه ها در محل نصب به مدت 48 ساعت با چیدمانی آجری شکل به نحویکه هوا بین جعبه ها حرکت کند، استقرار پیدا کنند.
2- بهترین شرایط برای نصب لمینیت، دمای 20 درجه و رطوبت 50 تا 70 درصد در داخل اتاق می باشد.
3- جعبه ها بعد از باز شدن باید در کوتاهترین زمان نصب شوند.
4- بستر برای نصب باید کاملا تراز، خشک و پاکیزه باشد. همچنین می بایست توان تحمل بار فشاری لمینیت را داشته باشد.
5- اگر بستر از جنس سیمان یا موزاییک - که جاذب رطوبت هستند – باشد، حتما از خشک بودن آن اطمینان حاصل کنید.

مشخصات سیستم کلیک


مقایسه کلیک در کرونواورجینال- 1Click2go- با سایر انواع کلیکها

نمایش ویدیو