شهریاد آبادیس-محصولات Fakro

محوری - بازشو بالاتر از مرکز