شهریاد آبادیس-کالکشن کرونو اورجینال

Variostep Classic - K044

مناسب برای فضای مسکونی و همچنین اماکن اداری و تجاری با تردد کم و متوسط

توجه ما در طراحی این پارکت لمینیت به مفاهیم کلاسیک و معاصر همزمان بوده است. برای هر اطاقی قابل استفاده است و با هر استایل طراحی کلاسیک یا معاصر تناسب دارد.

  • L: 1285mm

  • W: 192mm

  • T: 8mm

  • Class: 23&32

  • Click Type: 1click2go

  • AC4

  • 4V Groove

  • A.B.C. Anti Bacterial Coating

  • eco-friendly