شهریاد آبادیس-کالکشن کرونو اورجینال

Variostep Narrow - 8352

واریو استپ کلاسیک انتظار شما را برای سطحی غیر تکراری تامین می کند. وجود شیار V تداعی کننده پوشش کف چوب طبیعی می باشد و ظاهری بسیار جذاب را به ارمغان می آورد.

  • L: 1285mm

  • W: 123mm

  • T: 8mm

  • AC4

  • 4V groove

  • Click Type: 1click 2 go

  • eco-friendly

  • Class: 23 & 32

  • A.B.C. Anti Bacterial Coating