شهریاد آبادیس-کالکشن کرونو اورجینال

Vintage Narrow - 8155

مناسب برای اماکن تجاری با تردد متوسط
این لمینیت جذابیت خاصی به فضای اطاق می دهد. یکی از مشخصات مهم در این گروه سطح اعوجاج دار است که احساس چوب طبیعی را القا می کند.

 • L: 1285mm

 • W: 123mm

 • T: 10mm

 • AC4

 • 4V groove

 • Handscraped

 • Authentic Embossed

 • Click Type: 1click 2 go

 • eco-friendly

 • Class: 23 & 32

 • Microscratch protect